2023 asiakastyytyväisyyskyselymme tulokset

Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselymme tulokset kertovat, että panostuksemme asiakaspalveluun ja korkealaatuiseen työhön on huomattu asiakkaidemme keskuudessa.

Poiminnot tuloksista

Erittäin tai melko tyytyväisiä asiakkaita: 98,1  %

  • erittäin tyytyväisten osuus 59,2 %
  • 1,9 % valitsi: en osaa sanoa

Palvelukokemus erittäin hyvä tai melko hyvä: 100 %

 

Kysymys: Palvelukokemus?

NPS-luku: +85

  • NPS-luku on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari (alla näkyvä 4. kysymys on NPS-kysymys)
  • NPS-lukumme on iloksemme erittäin korkea
  • Taloustutkimuksen mittausten NPS-lukujen keskiarvo eri yrityksille on +22
  • Lisätietoa NPS-luvun laskennasta sivun lopussa

Asiakkaidemme vastauksia asiakaskyselyn kysymyksiin

Kyselyn toteutus

Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin sähköpostitse pienurakointiyksikkömme niille tilaaja-asiakkaille, jotka olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tilausvaiheessa ja joiden remontti oli tehty vuonna 2023.

Tilaaja-asiakkaalla tarkoitetaan projektin tilannutta henkilöä (1 vastaus/projekti). Pääosa kyselyyn vastanneiden asiakkaiden toteutuksista oli putkiremontteja ja muita pienurakointiyksikkömme kokonaistoteutuksia omakotitaloille ja pienille taloyhtiöille.

  • Kyselyn jakelu: 162 tilaaja-asiakasta
  • Vastaajien määrä 52 tilaaja-asiakasta.
  • Vastausprosentti: 32 %

Pienurakointiyksikkömme lisäksi yritykseemme kuuluvat suururakointiyksikkö, huoltopalvelut ja sivuillamme mainitut muut palvelut. 

NPS-luvun laskenta

Laajasti käytetty NPS (Net Promoter Score) kertoo, kuinka monta prosenttia asiakkaista suosittelisi yritystä tuttavilleen (asteikko 0–10).

9 tai 10 pistettä antaneet lasketaan suosittelijoiksi ja 0–6 pistettä antaneet arvostelijoiksi (7 ja 8 jätetään pois laskennasta).

Tulos saadaan vähentämällä suosittelijoiden prosenttiosuudesta arvostelijoiden prosenttiosuus. Heikoin mahdollinen tulos (NPS-luku) on -100 ja paras mahdollinen +100.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaja: Tulostie