Öljysäiliön tarkastus, puhdistus ja purku Tampere ja Pirkanmaa

Hinta heti soittamalla seuraavista töistä:

  • öljysäiliön tarkastus ja puhdistus
  • öljysäiliön purku (ja pois toimitus)
  • Tampere ja Pirkanmaa

Soita asiantuntijalle: 045 7750 2039 (Henri Matikka)

Meillä on vahvaa öljylämmityksen ammattitaitoa – öljypoltinhuolto tai koko öljylämmityksen korvaaminen Pirkanmaalla. 

Jäikö vanha öljysäiliö poistamatta?

LVI Kurikka on Turvatekniikan keskuksen hyväksymä toiminnanharjoittaja, joten voimme tehdä  öljysäiliön tarkastuksen, virallisen puhdistuksen ja käytöstä poiston.

Tarjoamme myös kokonaispaketin, jossa ilma-vesilämpöpumppu asennetaan öljylämmityksen tilalle tai erittäin laajoissa lämmitystarpeissa öljylämmityksen rinnalle.

Monessa talossa, jossa lämmitysjärjestelmä on jo uusittu ja öljyputket poistettu, vanha öljysäiliö jätetty paikoilleen.

Säiliön pohjalle (tyhjentämisenkin jälkeen, ilman eri puhdistusta) jäänyt öljy on kiinteistön omistajan vastuulla.

Öljysäiliön tyhjennys ja pesu kannattaa tehdä aina

Vanhat ja huonokuntoiset öljysäiliöt ovat riski kiinteistölle, maaperälle ja pohjavedelle. Pahimmillaan ne johtavat kalliisiin puhdistus- tai maansiirtotöihin.

Öljytiimillämme on 20 vuoden kokemus öljylämmitykseen liittyvistä huolto-, asennus- ja purkutöistä. Osaamisemme kattaa sekä maan päällä että alla sijaitsevat öljysäiliöt.

Pyydä tarjous öljysäiliön puhdistuksesta tai poistosta

Öljysäiliön puhdistustyön sisältö

Ennen kuin säiliö poistetaan, se pitää aina tyhjentää ja puhdistaa sisäpuolelta. Öljysäiliön pudistustyömme etenee seuraavasti:

  • Tuuletus tehdään ilmaputken avulla
  • Säiliön pohjalla oleva öljy imetään huoltoauton öljysäiliöön
  • Säiliön sisällä imuroimme jääneen öljyn erilliseen astiaan
  • Säiliön sisällä työskentely viimeistellään kuivaamalla öljysäiliö räteillä
  • Kuiva säiliö suljetaan tiiviisti

Lopuksi toimitamme jäteöljyn ongelmajätteiden kierrätykseen.

Öljysäiliön poisto kohottaa kiinteistön arvoa

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset velvoittavat kiinteistön omistajaa tai haltijaa huolehtimaan maanalaisten öljysäiliöiden poistosta kiinteistöltä ja toimituksesta ongelmajätteiden käsittelyyn tai muuhun sallittuun hyötykäyttöön, kun niitä ei enää käytetä.

Öljysäiliön virallinen käytöstä poisto on tehtävä ennen säiliön toimittamista eteenpäin.

Säiliön poiston yhteydessä tarkastetaan myös mahdolliset vuodot. Maanvaraisten säiliöiden purku sisältää myös putkistojen poiston.

Pyydä tarjous öljysäiliön puhdistuksesta tai poistosta

 

Kysymyksiä? Soita suoraan asiantuntijalle!

Voit soittaa suoraan öljytöistä vastaavalle asiantuntijallemme Henri Matikalle (arkisin klo 8-16). Huomaathan, että teemme öljytöitä Pirkanmaan alueella.

Henri Matikka

Henri Matikka

Erikoistyöt: säiliöiden määräaikaistarkastukset, käytöstäpoistot ja purkutyöt

045 7750 2039